Elérhetőségek

Eredics András e.v.

9700 Szombathely,
Paragvári u. 27/a

Telefon: 36302831952
eredics.andras@gmail.com

Növényvédelem

Növényvédelmi tanácsadás – miért van szükség erre?

A mezőgazdasági termelés elképzelhetetlen a hatékony, költségtakarékos növényvédelem nélkül. A „növényvédelem” és a „költség” összefüggését két oldalról érdemes vizsgálni.

Növényvédelem: a megjelent károsító okozta kár miben nyilvánul meg (minőség, mennyiség), a károsító elleni védekezés költsége arányban áll-e az okozott kár mértékével. Amennyiben a károsító a kártételi küszöbszint alatt van, akkor az ellene alkalmazott védekezés felesleges, a költsége veszteségnek tekinthető, de ha a kárhelyzetet rosszul értékeljük, és a károsító felszaporodik a védekezés hiányában, akkor a hozamcsökkenésből eredő kár a csökkenti a bevételeinket.

Költséggazdálkodás: ugyanígy veszteség, ha ágyúval lövünk verébre, ez gyakori helyzet, mert a vegyszer forgalmazók a „hatékonyság” hangsúlyozásával olyan technológiákat, vagy kombinált hatóanyagú készítményeket ajánlanak a gazdálkodóknak, amik „mindenre” megoldást adnak. Ez szakmai alapon nem fogadható el, mivel minden termőhely egyedi sajátosságokkal rendelkezik, az a technológia amelyik mindenhol garantált, az csak feleslegesen túlbiztosított lehet.

A növényvédő szerek kiválasztása során figyelembe kell venni a termesztett növény sajátosságait, a károkozó érzékenységét. Mert károsítóra nem, vagy kevésbé hatékony készítmény nem ad kellő védelmet, a túlbiztosítás költségnövelő, és a környezetet feleslegesen megterheli.

A növényvédelem veszélyes üzem! A veszély egyaránt vonatkozik a kijuttatóra, a környezetre, a terményt elfogyasztókra – az egészségünkre. Ezért fontos, hogy a felhasználás során ismerjük, és betartsuk a munkával kapcsolatos előírásokat!

növényvédelem Vas megye

 Azzal mindenki egyetért, hogy így nem lehet!

 

Szerződéses viszony keretében vállalok növényvédelmi szaktanácsadást, szakértést.

Ennek keretében a megbízó adottságainak ismeretében vállalom, hogy összeállítom a növényvédelmi technológiát, biztosítom a táblaszintű károsító felmérést, segítem a növényvédő szer beszerzést. Továbbá segítem a szükséges adminisztráció elvégzését. 


Eredics András e.v. - Magyar